Prisiminimų skrynia
Prisiminimai, kurie niekada nepasimirš
 

Nuostabiausios akimirkos gyvenime išlieka ilgai.

Dar ilgiau išlieka įamžinti jų prisiminimai.

Jais dalintis galime visą gyvenimą,

Padovanojant sau, tėvams, vaikams ar draugams.

Padovanokite sau ir savo brangiems žmonėms

Dalelę nuostabiausių gyvenimo akimirkų,

Kurių skrynelę pravėrę, 

Kiekvienas pajustų šilumą ir džiaugsmą...